Avís legal

NOTA LEGAL DE LA WEB

L’accés al Club Cámara i la informació relacionada amb qualsevol dels productes i servicis que conté implica l’acceptació de les condicions previstes en esta nota legal. Per això, li recomanem que llija atentament el contingut.

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La web del Club Cámara i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de Cambra València o de tercers que han autoritzat el seu ús.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per la utilització de la web del Club Cámara:

  • L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer i dels perjuís que puga causar o causar-se per la utilització d’esta web. Cambra València s’eximix de qualsevol responsabilitat que es poguera derivar de les accions de l’usuari.
  • L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra Cambra València, basada en la utilització de la web per l’usuari. En este cas l’usuari es farà càrrec de tots els gastos, costos i indemnitzacions que procediren per motiu de qualssevol reclamacions o sancions imposades.

Responsabilitat quant al funcionament del Club Cámara:

  • Cambra València s’eximix de qualsevol responsabilitat que es poguera derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes.
  • Així mateix, Cambra València s’eximix de qualsevol responsabilitat que es poguera derivar de retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del seu control.

Responsabilitat pels continguts del Club Cámara:

  • Cambra València no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la plataforma del Club Cámara, per mitjà d’enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedisca per mitjà d’enllaços o hipervincles a la plataforma del Club Cámara, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenten davall l’aparença o signes distintius del Club Cámara llevat que hi haja l’autorització expressa de Cambra València.
  • Cambra València i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumixen cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de qualsevol tipus, productes i servicis oferits o prestats a través de la plataforma Club Cámara per terceres persones o entitats, encara que pertanguen al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjuís de qualsevol tipus que, vinculats a açò, es puguen produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seua veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbixen els prestadors de servicis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vaig veure) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta aplicables i (viii) qualsevol decisió presa en funció de la informació subministrada a través de la plataforma del Club Cámara.
  • Ni Cambra València, ni els proveïdors d’informació com a terceres parts, assumixen cap responsabilitat per danys, perjuís, pèrdues, reclamacions o gastos produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena als control de Cambra València; (ii) intromissions il·legítimes per mitjà de l’ús de programes maliciós de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com per exemple virus informàtics o altres; (iii) ús indegut o inadequat de la plataforma del Club Cámara; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.

Responsabilitat per enllaços del Club Cámara:

  • Cambra València declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi haja fora de la web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.
  • Cambra València s’eximix de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços mencionats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, així com també dels perjuís que puga patir l’usuari en virtut de la informació trobada en la web enllaçada.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Cambra València informa els usuaris que els dades de caràcter personal que ens proporcionen quan rellenen el formulari que s’inclou en esta pàgina s’arreplegaran en fitxers la responsable del qual és Cambra València, i seran tractats a fi de poder prestar els servicis corporatius. Així mateix, podran ser cedits, si és el cas, a les empreses col·laboradores del Club Cámara a fi de poder prestar els servicis convenia.

També es poden incloure en llistes d’empreses sol·licitades per tercers que vullguen contactar amb persones o empreses de la demarcació de Cambra València, o que tinguen o hagen tingut algun tipus de relació amb Cambra València; i ser subministrades a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residència del qual puga estar ubicat en països que no disposen d’una normativa de protecció de dades personals equivalent a l’espanyola. El fet d’omplir un formulari d’esta web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seus, exactes i certs.

L’usuari gravat conserva en tot moment la possibilitat d’exercir els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat con la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de servicis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per a exercir els drets mencionats, pot dirigir-se en Cambra València per mitjà de correu electrònic (clubcamara@camaravalencia.com) o correu postal (carrer Poeta Querol, 15 • 46002 València).

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

X
- Enter Your Location -
- or -